Saivaara Mökit Oy
Y-tunnus 2917869-7

Tämä asiakirja sisältää tiedot siitä, miten Saivaara Mökit Oy kerää, käsittelee ja säilyttää asiakkaan henkilötietoja, Kun asiakas ottaa yhteyttä Saivaara Mökkeihin varatakseen palveluita, häneltä pyydetään henkilötietoja. Saivaara Mökit Oy noudattaa toiminnassaan EU:n tietosuoja-asetustaja on tietoinen siitä, että asiakkaalla tulee halutessaan olla pääsy häntä koskeviin henkilötietoihin, niiden tarkasteluun, korjaamiseen ja poistamiseen.

Miten keräämme asiakkaan henkilötietoja

 • Asiakkaalta itseltään varauksen teon yhteydessä
 • Asiakkaan matkakumppanilta, perheenjäseneltä tai muulta henkilöltä, joka tekee varauksen asiakkaan puolesta 
 • Matkatoimistolta, matkanjärjestäjältä tai muulta taholta kuten yhdistykseltä tai yritykseltä, joka tekee varauksen asiakkaan puolesta
 • Hotellivarauspalvelu Booking.comi'ilta

Asiakastietoja kerätään seuraaviin tarkoituksiin

 • Majoitus-, ruokailu- ja muiden palveluiden varausten käsittelyyn
 • Asiakkaan varaukseen, laskutukseen ja maksuun liittyvään viestintään
 • Saivaara Mökkien markkinointiin, myyntiin ja palvelujen toteuttamiseen

Minkälaisia tietoja asiakkaalta tarvitaan

 • Asiakkaan henkilötiedot kuten etunimi, sukunimi, syntymäaika, kansallisuus, postiosoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero
 • Asiakkaan toiveet esimerkiksi majoitukseen liittyen
 • Asiakkaan valitsema maksutapa
 • Asiakaspalaute ja reklamaatiot
 • Asiakkaan suostumus suoramarkkinointiin

Millä tavoin asiakastietoja saadaan

 • Saivaara Mökkien Johku-verkkokaupasta
 • Booking.com -majoitusvaraussivustolta
 • Sähköposti- tai Facebook-viestinä tai postitettuna kirjeenä
 • Puhelimitse
 • Henkilökohtaisen tapaamisen aikana

Kuka Saivaara Mökit Oy:ssä vastaanottaa ja käsittelee asiakkaalta saatuja tietoja

 • Saivaara Mökkien omistajilla ja henkilökunnalla on pääsy asiakastietoihin
 • Asiakastietoja voidaan toimittaa vaatimuksesta viranomaisille, jos heillä on siihen lakisääteinen oikeus
 • Asiakastietoja voidaan toimittaa Saivaara Mökkien yhteistyöyrityksille, jos niitä tarvitaan asiakkaan pyynnöstä tilatun palvelun toteuttamiseksi
 • Asiakastietoja voidaan toimittaa maksunvälityspalvelulle

Saivaara Mökit Oy ei vuokraa eikä myy asiakkaan henkilötietoja kolmansille osapuolille. Saivaara Mökkien käyttämillä sosiaalisen median kanavilla  (Facebook, Instagram), Booking.com -varaussivustolla, maksunvälityspalvelu Visma Pay’llä ja verkkokauppa Johkulla on omat tietosuojakäytäntönsä, joihin asiakkaan on hyvä tutustua.

Asiakastietojen säilyttäminen

Asiakastietoja säilytetään enintään kolme vuotta eteenpäin siitä ajankohdasta, kun asiakkaan tilaama palvelu on suoritettu. Kirjanpitoaineistossa esiintyvä asiakastieto säilytetään lain vaatima aika.

Rekisterinpitäjä

Kaikki tietosuojakäytäntöä koskevat kyselyt pyydetään toimittamaan kirjallisesti oheiseen osoitteeseen.

Saivaara Mökit Oy
Ilkka Leinonen, toimitusjohtaja
Harjuntie 21, 99490 Kilpisjärvi
Sähköposti iinfo@saivaaracottages.fi